Om os

Vi er et fællesskab af engagerede unge, som bidrager aktivt til kulturlivet. Vi elsker udfordringer, ny inspiration og mulighed for at afprøve nye ideer til glæde for andre.

showUPs kunstner-møder

kunstnermøder der sætter spor....

 

Filmworkshop for filmteamet i juli 2020. Sebastian Cordes underviser unge i filmproduktion.

 

 

mentor

Prøv jeres ideer af i praksis og få hjælp af erfarne kunstnere til jeres projekt. ShowUP har et netværk af kunstnere bag sig, som vi teamer kreative unge sammen med. Arbejder du på et værk eller har du en ambition om at komme i gang med at udforske noget kreativt, så bliv en del af vores kreative fællesskab.

 

Unge på Dansk Talentakademi lytter til en Talk.

 

Talk OG SPARRING MED DET ETABLEREDE KUNSTLIV

I showUP arrangerer vi selv at få kunstnere og kulturiværksættere på besøg til at fortælle om deres vej til at arbejde med kunst og kulturprojekter. Ligesom vi præsenterer mere erfarne kunstnere og kulturiværksættere til at sparre om vores egne projekter.

 

Performance på scenen til Talenttræf 2019

 

“På showUP DANS lærte vi at tale via dansen, ved at bruge kroppens bevægelser som et sprog og inspirere hinanden”

/ Kristian Hviid
19 år, Deltager på showUP Dans masterclass og talk

”Festivalen er et fantastisk eksempel på, hvad der kan ske, når de voksne giver slip og lader os unge tage styringen."

/ Joshua Wright
Projektkoordinator på ungefestivalen OFF TRACK og Team showUP koordinator
KULturentreprenør og kreativ iværksætter

Har du lyst til at arrangere events? Skabe brugbare designs? Arbejde med at kombinere kunst, design og rum i kreative løsninger? Undersøge hvordan en virksomhed i dag kan arbejde kreativt og innovativt? Eller være en del af et hold “behind the scenes” på showUP ?

Som kreativ iværksætter er der mange veje at gå. Det kan være, at du er kunstner og gerne vil arbejde mere i kulturens maskinrum og iværksætte nye ideer? På showUP har vi mange kreative unge, som er parat til at hjælpe dig med at realisere din ide

 

“I ShowUp giver vi plads til unges måde at se og opleve verden på.”

/ Søren Taaning
Billedkunstner og leder af Dansk Talentakademi

Talent, hvordan?

Forskning i talentudvikling

Hvordan understøttes kreativt talent bedst?

ShowUP forsker i talentmiljøer og talentudvikling. Vi er teamet op med et hold seje forskere fra Aalborg Universitet, som følger os tæt og undersøger, hvordan kreativt talent bliver til. Særligt ser vi på hvordan vi i landdistrikter kan udvikle kreative talenter idag.

Ud fra forskernes første resultater bygger vi i showUP vores workshops, events og talenttiltag op omkring en "miljøtankegang" -hvor fællesskabet omkring kreativitet er i centrum.

Vi vil gerne dele vores viden og sparre med dig der arbejder med kunstneriske- og kreative miljøer for unge og talentudvikling generelt. Forskningen vi arbejder på bliver i sidste ende til rapporter, som vi håber kan inspirere andre.

 

Partnere

Vi samarbejder pt. med folkeskoler (udskoling), ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, kulturinstitutioner og kunstneriske miljøer i Holstebro-, Struer-, Ringkøbing-Skjern- og Lemvig Kommune.

Hver kommune har en talentkonsulent, som er den lokale koordinator.

ShowUP tilrettelægger et program af kunstnermøder til unge i form af workshops og talks.

Kontakt din kommunes talentkonsulent eller showUP for at få en talk eller workshop ud til dig og din skole.

Filmteamet

et kunstnerisk filmmiljø på Dansk Talentakademi

Vil du gerne udvikle færdigheder og viden inden for film-og videoproduktion i din fritid? Filmteamet starter nu som et forløb på ét år, som du kan følge på Dansk Talentakademi. Ingen optagelsesprøve og ingen krav om tidligere erfaring.

Filmteamet giver dig først og fremmest et netværk af andre unge du kan lave film sammen med, du får også muligheder for f.eks. lån af professionelt filmgrej, adgang til klippecomputer på Dansk Talentakademis Campus og adgang til mentor-ordning.

Der er mulighed for vejledning og mentorforløb med bl.a. filmskaber Sebastian Cordes.

 

filmteamets historie

En gruppe af unge på Dansk Talentakademi deltog i efteråret 2019 i en række filmworkshops. De udtrykte derefter et klart ønske om mere undervisning og supervision i filmmediet. Det fik showUP til at starte et filmteam i samarbejde med Dansk Talentakademi i januar 2020. Filmteamet har nu bl.a. skabt introfilm til Dokumentarfilm Festival CPH:DOX, vundet en award for 2. bedste Corona-film, samt gennemført første egenproduktion af en kortfilm.

"Filmteamet har givet mig en dybere forståelse for de funktioner og processer der skal til for at lave en film! Der ud over har det også givet mig et netværk af dygtige mennesker som altid er klar på at lave et fedt projekt sammen"

/ Filippa le Févre Rasmussen, 20 år
Filmteam medlem

Sponsorer og primære partnere

Powered by DTA

ShowUP er et talentprojekt, skabt i samarbejde mellem Holstebro Kommune, Dansk Talentakademi og Struer-, Ringkøbing-Skjern-, og Lemvig Kommuner. Støttet af Kulturstyrelsens Talentpulje, Færch Fonden mfl..